ТолбоTypography

Энэ хуудаснаа монгол бичгийн цахим хөгжлийн тухай өгүүлэх болно

МТ-Дардас фонт 1 дүгээр хувилбар хэрэглээнд

Responsive image

МТ-Гэгээн фонт 1.1 дүгээр хувилбар

Responsive image

МТ-Судар фонт

Судар фонтын дүрэм болон загвар шинэчлэгдэж байна.

Responsive imageМБФ-ыг стандартын дагуу зөв хөгжүүлбээс аливаа вэб апликэшн, вэб хуудсанд жаваскрипт, программын хэл, нэмэлт залгуур ашиглахгүй дүрслэл болон агуулгыг алдаагүй боловсруулах, монгол бичгээр блог, тэмдэглэл хөтлөх, мэдээллийн сан бүрдүүлэх, түүнд хайлт боловсруулалт хийхэд саадгүй боломж бүрдэх юм. HTML5, CSS-н технологид тулгуурласан вэб программ хангамжийн (Web Application) эрин үе нөмөрч байгааг анзаарч түүнд тулгуурлан МБФ-ыг хөгжүүлэх ёстой. Энэ бүхнийг дан ганц сайн дурын хөгжүүлэгчдэд даатгана гэвэл төр засгийн алсын хараагүй бодлого болно...