Нүдэндээ бүү итгэ

Би тантай нэг зүйлээр мөрий тавья. А В нүдний өнгө ижил. Яг ижил шүү. Хэрвээ өөр өнгөтэй бол $1000 таных. Харин таны нүдэнд өөр өнгөтэй харагдаж байна уу?

Responsive image

Шатрын хөлөг дээрх хуурмаг сүүдэр

Шатрын хөлөг дээр хар цагаан нүдийг тус тус А В ээр тэмдэглэжээ. А В нүднүүд өөр өөр өнгөтэй... харагдаж байна.

- Би тантай нэг зүйлээр мөрий тавья. А В нүдний өнгө ижил. Яг ижил шүү. Хэрвээ өөр өнгөтэй бол $1000 таных. Харин таны нүдэнд өөр өнгөтэй харагдаж байна уу?

А В хоёр нүдний харагдах өнгө яг ижил гэдгийг дараах аргуудаар баталж болно

  • Зураг засварлах программд доорхи зургыг оруулан EYE DROP хэрэгсэлээр өнгөний кодыг шалга
  • Зураг засварлах программд А В хоёр нүднээс бусад нүдийг устга
  • Photometer ашиглан шалга
  • А эсвэл В нүдтэй ижил өнгөтэй өргөн шугамаар А В нүдийг хооронд нь холбо.


болон бичлэг


Асуулт, Хариулт